anasayfa2 hakkimizda2 faaliyet_alanlari2 ekibimiz2 iletisim2
 
   
 
 
 
 

Vekaletname Bilgileri

 
Avukat Remzi EROĞLU

Adres : Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad. Uğur Plaza No: 28 Kat: 12 Daire: 91 Kocasinan/KAYSERİ

Vergi Dairesi : Gevher Nesibe Vergi Dairesi

T.C. Kimlik No : 44014295380

Baro : Kayseri Barosu

Baro Sicil No : 1316

Vekalet verebilmek için Yanınızda bulunması gereken evraklar:

  1. Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, şirket yetkilisi için yetki belgesi vb. belgeler
  2. Boşanma davası ve tapu işlemleri (alış-satış) için 2 adet fotoğraf

Vekâletnameler Türkiye de Noterler, yurtdışında ise Konsolosluklar tarafından verilmektedir.

Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi Türkiye' de notere giderek yukarıda ayrıntısı verilen bilgilerimiz doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaleti noter kanalıyla çıkartır.

Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir.

Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda 'Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten' şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız.

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye'de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.