anasayfa2 hakkimizda2 faaliyet_alanlari2 ekibimiz2 iletisim2
 
   
 
 
 
 

Vekalet Ücretleri

 
AİLE MAHKEMELERİ DAVALARI

a
Anlaşmalı Boşanma Davaları
TL.
b
Çekişmeli Boşanma Davaları
TL.
c
Tanıma-Tenfiz Davaları (tek taraf için)
TL.
d
Nafaka-Tazminat Davaları
TL.
e
Velayet Davaları
TL.
f
Evlenmeye İzin-Bekleme Müddetinin Kaldırılması
TL.

CEZA MAHKEMELERİ DAVALARI

a
Ağır Ceza Mahkemeleri
TL.
b
Asliye Ceza Mahkemeleri
TL.
c
Sulh Ceza Mahkemeleri
TL.
d
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
TL.
e
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için
TL.

HUKUK MAHKEMELERİ DAVALARI

Dava değerinin %15’inden az olmamak kaydıyla

a
Asliye Hukuk Mahkemeleri Davaları
TL.
b
Sulh Hukuk Mahkemeleri Davaları
TL.
c
İş Mahkemeleri Davaları
TL.
d
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar
TL.
e
Asliye Ticaret Mahkemesi davaları
TL.
f
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar
TL.

İDARE MAHKEMELERİ DAVALARI

a
İdare Mahkemeleri Davaları
TL.

İCRA MAHKEMELERİ DAVALARI

a
İcra Hukuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar
TL.
b
İcra Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar
TL.

İCRA TAKİPLERİ

a
İcra Takip Değerinin %10 kısmı

DANIŞMA

a
Büroda Sözlü Danışma
TL.
b
Yazılı Danışma İçin
TL.
c
Her Türlü Dilekçe, İhtarname, Protesto Düzenlenmesi
TL.

SÖZLEŞMELER VE BENZERİ BELGELERİN HAZIRLANMASI

a
Kira Sözleşmesi vb.
TL.
b
Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi vb.
TL.
c
Şirket Ana Sözl., Şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işler.
TL.

NOT: Davalardan ve icra takiplerinden karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretleri Avukatlık Kanunu gereği tarafımıza aittir.